WELKOM

SEIZOEN 2018: ‘A NEW FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS’
Met drie heerlijke uitvoeringen in Zeewolde en Ermelo sloten we het seizoen 2018 af. Het was ons 10e project en daar zijn we best trots op! Een seizoen dat in het teken stond van het kerstfeest met oude carols en nieuwe kerstliederen met lezingen en met begeleiding van piano, orgel, fluit en blazersensemble. Het geheel was Nederlandstalig, de traditionele carols waren hertaald en de muziek was opnieuw gearrangeerd.
 Lees hier meer …

Video’s ‘New Festival’
Een kerstcadeautje voor iedereen: het gehele ‘New Festival’ in 13 video’s (per lied een video), ga naar 
> YouTube

Wij willen een plek bieden aan zangers, van binnen en buiten de kerken, die zich thuis voelen bij nieuwe religieuze muziek: hedendaagse teksten die geïnspireerd zijn op eeuwenoude verhalen en op muziek gezet door componisten van deze tijd. We gaan bewust voor repertoire dat zoekt en aarzelt. Op deze manier is elk project een reis, een zoektocht die juist daarom inspireert en verbindt.

SEIZOEN 2016/2017: ‘OM LIEFDE’
Onder enthousiaste en inspirerende leiding van dirigent Frans Meijer zongen we een liederencyclus met teksten van Huub Oosterhuis. Uit een recensie: “Ruim 60 koristen en muzikanten deden dat zo enthousiast en aanstekelijk, dat het publiek zich geen tweede keer liet nodigen om mee te zingen. Samenzang werd dan ook echt sámen zingen. Bij deze uitvoeringen kwam de poëzie van Huub Oosterhuis bezield tot leven. Een overweldigend slotapplaus gaf aan hoe dat allemaal aankwam bij het publiek.Lees hier meer …

SEIZOEN 2014: ‘KLEIN REQUIEM’
Een seizoen dat in het teken stond van Allerzielen. We studeerden een nieuw requiem in, een Nederlandstalige dodenmis voor koor, sopraan en orgel. Margryt Poortstra
schreef de teksten en Jelle Stellingwerf componeerde er muziek bij. Géén schrijnende of dissonante muziek, ook géén zoet‐romantische recht‐toe‐recht‐aan‐harmonie, maar ‘mild, met licht impressionistische inslag’, aldus onze dirigent. Lees hier meer …

We zijn een oecumenisch en open koor. Wij staan nadrukkelijk ook naar buiten toe open: deelnemers hoeven geen lid te zijn van een kerk. Protestant, katholiek, vrijzinnig, ietsist of humanist: bij ons loopt alles door elkaar. De koorleden hebben dan ook zeer verschillende achtergronden, zowel op muzikaal als op religieus gebied.

20-09-2014: ‘NAAR DE PSALMEN’
Margryt Poortstra hertaalde alle 150 psalmen en Bram Stellingwerf schreef er evenzoveel antifonen bij. Omdat zowel Margryt (koorlid) als Bram (dirigent) meedoen aan onze projecten konden we dit niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Voor ons reden een boekpresentatie te organiseren. Beiden zijn ook inwoners van Zeewolde. Na afloop hieven we dan ook samen het glas op deze ‘Zeewolder pres(en)tatie’. Lees hier meer …

SEIZOEN 2012/2013: WIJSHEID’
Geke Bruining schreef de muziek voor dit oratorium waar in poëtische taal en met liedteksten aandacht wordt gevraagd voor de Wijsheid, waarover in Spreuken en Wijsheid  (apocrief) wordt geschreven. Een afwisselend werk voor koor, solisten en gesproken teksten, met begeleiding van piano, dwarsfluit, hobo en cello. Met tweemaal een daverend applaus besloten we het seizoen in een vrijwel volle zaal in Open Haven en een al ver van te voren uitverkochte Verbeelding. Lees hier meer …

We hebben geen vast ledenbestand. Voor ieder seizoen gaan we weer op zoek naar deelnemers. Sommigen doen bij elk project mee, anderen maar één keer. Het kan allemaal. We beleven aan de projecten veel plezier en warmte. Meezingen een volgende keer? Om mee te kunnen doen, hoeft u geen koorervaring te hebben. Wel vragen we om enthousiasme en inzet.

9-02-2013: ZINGEVINGSBOERDERIJ
Op een koude dag in februari 2013 bezochten we met de koorleden bezochten de boerderij van Carla Boven en Henk Kievit in Hattemerbroek. Bij aankomst stonden koffie en thee klaar met heerlijke, zelfgebakken koek en al snel genoot iedereen van de rustige sfeer op het platteland. We verdiepten ons met Carla in het thema en Henk begeleidde ons bij het zingen. Geen zware kost, maar een combinatie van verdieping en ontspanning. Lees hier meer …

24-11-2012: WORKSHOP GEKE BRUINING
We nodigden componiste Geke Bruining uit voor een ontmoeting in paviljoen ‘De Verbeelding’. Onder haar leiding namen we zingend het oratorium ‘Wijsheid’ door en vertelde zij welke teksten haar in het bijzonder inspireerden en waarom en hoe zij er deze muziek op schreef. Er vielen termen die we niet allemaal kenden, maar we begrepen wel de zorg die aan de compositie was besteed. ‘Het was mooi’ was de conclusie tijdens de borrel na afloop. Lees hier meer …

2010/2011: ‘DICHTER BIJ HET LICHT’
Dit seizoen kozen we ervoor het programma te vullen met gezongen en gesproken gedichten over het Licht. Religieuze poëzie op muziek dus. Dichters zoals Hans Andreus, Vasalis, Hildegard van Bingen en Ida Gerhardt. Met muziek van ondermeer Chris Fictoor, Tom Löwenthal, Jan de Jong en Antoine Oomen. Het was ook dit seizoen weer een afwisselend geheel van koorzang, soli, spreekteksten, samenzang en begeleiding door diverse instrumenten. Lees hier meer …

2008/2009: ‘WERVELEND OVER DE AARDE’
Een oratorium over de ballingschap: voor koor, solisten, fluit, hobo, klarinet, slagwerk, cello, piano, spreekstem en samenzang. Dit oratorium vertolk de vervreemding van de mens die zich niet meer thuis voelt in de oude boodschappen van de kerk. Geprobeerd wordt een stem te geven aan het besef van onmacht en het verlangen naar een thuisgevoel. Want er is nog altijd iets wat trekt, fluistert, de mens doet zoeken. Is dat wat ooit de adem van God werd genoemd? Lees hier meer …

29-11-2008: KLOOSTERDAG HUISSEN
Met 38 koorleden gingen we naar het Dominicaner klooster in Huissen. Dominicaan Henk Jongerius was deze dag onze gastheer en vertelde over het ontstaan en de ontwikkeling van dit klooster en hun orde. Hierna volgde een rondleiding en een lunch. ’s-Middags maakten we onder leiding van cantor Theo Menting in de kloosterkapel kennis met de muziek uit de liturgie van de kloostergemeenschap en we besloten de dag met een korte vesper. Lees hier meer …

2007/2008:KOSTBARE BRONNEN’
Eind september 2007 gingen we opnieuw aan de slag, ditmaal met een aantal liederen van het  Nieuw Liedfonds onder de titel ‘Kostbare bronnen’ (naar hun gelijknamige cd). Het koor stond weer onder leiding van Jan Houtman, met Johanneke Bakker achter de piano. Het karakter van zowel de liederen als de uitvoering was heel afwisselend: koorzang, soli, spreekteksten en samenzang. In de bijbel spelen in de meeste verhalen de mannen de hoofdrol. In deze liederen is geprobeerd het verhaal van de vrouwen te laten horen. Lees hier meer …

Seizoen 2006/2007: ‘Water en Vuur’
Dit oratorium vertelt het Exodus-verhaal over de tocht door de woestijn, maar het is ook een verhaal over onze tocht door het leven. Beelden uit de bijbel en uit de huidige tijd wisselen elkaar af.  De mooie en toegankelijke muziek is geschreven door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. De componisten zijn verbonden aan de Pepergasthuiskerk, de thuisbasis van de Oecumenische Vieringen Groningen. Bij de uitvoeringen werden we begeleid door orgel, piano, dwarsfluit, hobo en cello. Lees hier meer ...

Seizoen 2005: ‘Aanwezig’
In 2005 zongen we het pinksteroratorium ‘Aanwezig’ met teksten van Marijke de Bruijne op muziek van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. Het was ons tweede project, maar het eerste waar opnames van zijn bewaard. Op deze pagina kunt u er een aantal van horen. Jan Houtman was dit seizoen weer de dirigent, Johanneke Bakker begeleidde ons op de piano, Ido Keekstra speelde op het orgel en Thamar van Duijn op dwarsfluit. Lees hier meer …

2004: ‘Als appelbloesem in de winter’
De eerste uitvoering van het projectkoor was het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’. Wel een mooie symboliek: onze eerste uitvoering bij een kerstfeest. Met Kerst haalde men een tak van een appel- of kersenboom in huis en die werd in bloei getrokken: teken dat het leven na alle duisternis terug zou komen. Het is de eerste van het drietal oratoria die geschreven werden door Marijke de Bruijne en op muziek gezet door Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen. Lees hier meer …