Over het Projectkoor

Open HavenOPEN HAVEN
Open Haven is het kerkcentrum in Zeewolde van deprotestantse gemeente, de katholieke parochie en  de vrijzinnige geloofsgemeenschap. Maar Open Haven is meer dan een kerkcentrum: het functioneert als de huiskamer van Zeewolde. Veel verenigingen (van koren, EHBO, Fanfare tot klaverjasclub) hebben er hun plek gevonden. In dit gebouw oefenen we en geven we uitvoeringen.
.

HET PROJECTKOOR
Het projectkoor heeft geen vast ledenbestand. Voor ieder project gaan we weer op zoek naar voldoende deelnemers. Sommige mensen doen bij elk project mee, sommigen maar één keer. Het kan allemaal. We zijn een oecumenisch en open koor. Wij staan nadrukkelijk ook naar buiten toe open: deelnemers hoeven geen lid te zijn van een kerk. Protestant, katholiek, vrijzinnig, ietsist of humanist: bij ons loopt alles door elkaar. De koorleden hebben dan ook zeer verschillende achtergronden, zowel op muzikaal als op religieus gebied.

Zo langzamerhand heeft zich een min of meer  vaste koorkern gevormd. We beleven aan de projecten veel plezier en warmte. Natuurlijk hopen we dat dit bij komende projecten ook weer zo zal zijn. Als iedereen weer meedoet, moet dat lukken. Als er nog meer mensen mee gaan doen, wordt het vast nog beter.

EEN HELE KORTE GESCHIEDENIS
Houtman,-JanWe voeren al vele jaren nieuwe Nederlandstalige religieuze muziek uit. De eerste uitvoering van het projectkoor was het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’ in 2004. Wel een mooie symboliek: de eerste uitvoering bij een kerstfeest. Nu 14 jaar later is het ‘New Festival of Lessons and Carols’ ons 10e project.

Van 2004 tot en met 2011 was Jan Houtman onze dirigent, daarna Bram Stellingwerf gedurende 2 projecten. Johanneke Bakker begeleidde tot en met 2013 de meeste projecten op de piano (en in 2014 zong ze mee). Toen Bram in 2016 verhuisde naar Friesland moesten we opnieuw op zoek naar een dirigent en die vonden we voor het seizoen 2016-2017 in de persoon van Frans Meijer. In 2018 kwam Bram weer terug als dirigent, bereid om wekelijks vanuit Friesland naar Zeewolde te komen.
van der Meer).
NIEUWE RELIGIEUZE MUZIEK
Het koor richt zich op nieuwe religieuze muziek: hedendaagse teksten die geïnspireerd zijn op zijn op eeuwenoude verhalen en op muziek gezet door componisten van deze tijd. Daarbij gaat het ons niet alleen om de muziek, maar ook om (kwaliteit van) de teksten. We streven naar zoveel mogelijk eigentijds taal- en beeldgebruik. Wij zingen muziek van componisten als Geke Bruining, Chris van Bruggen, Mariëtte Harinck, Anneke van der Heide, Jan de Jong, Tom Löwenthal, Antoine Oomen, Peter Rippen en Jelle Stellingwerf. De teksten bij onze projecten waren ondermeer van Marijke de Bruijne, Eppie Dam, Jannet Delver, Anneke Meiners, Huub Oosterhuis, Margryt Poortstra, M. Vasalis en Colet van der Ven.
.
OECUMENISCH EN OPENOecumene Zeewolde
Wij willen onze projecten graag oecumenisch gedragen weten en daarom vragen we voor ieder project aan de drie kerken van Open Haven of ze het project willen steunen, ondermeer door het ter beschikking stellen van oefenruimte. Maar we richten ons niet alleen op leden van deze kerken. 

.
ENTHOUSIASME EN INZET
Om mee te kunnen doen aan het projectkoor hoeft u geen koorervaring te hebben. Wel vragen we om enthousiasme, inzet en een trouwe opkomst bij de repetities. Vanzelfsprekend zingt u niet vals en kunt u een melodie goed volgen. Als u mee wilt doen, maar twijfelt over uw zangvermogen, meldt u zich dan toch aan als deelnemer. Kom dan naar de eerste oefenavonden van een project om te kijken of het iets voor u is. U zou niet de eerste zijn die tot de ontdekking komt dat hij/zij echt wel kan zingen en er vervolgens veel plezier aan beleeft.

Projectkoor Open Haven

Projectkoor Open Haven - Lukaskerk

Het projectkoor op 7 april 2013 in de Lucaskerk, Veldwijk - Ermelo.