Kloosterdag Huissen

Een verslag van ons bezoek aan het Dominicaner klooster in Huissen.
Tekst: Marleen Wessels. Foto’s: Jolanda van Harten.

Zaterdag 29 november 2008
Het is 9.00 uur in de ochtend wanneer een groep van 38 personen zich verzamelt voor de Lidl in Zeewolde. Vandaag staat een kloosterdag op het programma, georganiseerd door leden van het projectkoor Open Haven. De dag stond open voor projectleden en andere geïnteresseerden. En zo heb ik me bij hen aangesloten.

Henk Jongerius

We vertrekken naar Huissen, even onder Arnhem, waar het klooster onder aan de Winterdijk ligt met mooi uitzicht over de uiterwaarden. Het klooster wordt sinds 1858 bewoond door de Dominicanen en is uitgegroeid tot een centrum voor bezinning en bezieling.  Dominicaan Henk Jongerius is vandaag onze gastheer en vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling van dit klooster en de orde, die zich kenmerkt door studie en prediking. Henk komt over als een actief en eigenzinnig lid van de orde en is bovenal een geestige spreker.

Dominicaner klooster HuissenIk ben verrast door het vrijzinnige karakter van deze orde. Regels van bovenaf worden niet klakkeloos overgenomen en besluiten binnen de gemeenschap worden op democratische wijze genomen. Ook bijzonder te horen dat een lekenzuster zich 27 jaar geleden bij deze orde heeft aangesloten en sindsdien het kloosterleven meeleeft. Na de inleiding volgt een rondleiding door het klooster. Het ademt een sfeer van goed georganiseerde huiselijkheid, openheid en werklust.

Theo MentingNa de lunch maken we hier, onder leiding van Henk en de huidige cantor Theo Menting, kennis met de muziek uit de liturgie van het klooster. Henk, die zelf jarenlang cantor van het klooster was, vertelt dat er is gezocht naar een manier van liturgie vieren die past bij de rust en stilte van het klooster én die een goede verkondiging in zich draagt. De liturgie in dit klooster is voor een groot deel een gezongen liturgie. De stem van de gemeenschap wordt daarin als de belangrijkste gezien. De cantorij dient ter ondersteuning van die stem.

De sobere kapel is een mooie plek om te zijn, een plaats die warmte en rust uitstraalt. Heerlijk om in deze ruimte een tijdje te vertoeven. We studeren de rest van de middag een aantal vierstemmige liederen in zoals psalm 25 op muziek van Huijbers en psalm 23 in een vertaling van Wim Bronkhorst, momenteel de oudste bewoner van het klooster. Tijdens de repetitie ontpopt Henk zich als een strenge leermeester. Er moet beter gekeken worden en vooral met bezieling worden gezongen. “Liturgie moet ontroeren!”

Met deze woorden in gedachte nemen we aan het einde van de middagplaats in de houten handgesneden koorbanken. Kaarsen worden aangestoken en Theo klimt naar het orgel. We zingen nogmaals de liederen afgewisseld met een lezing, voorbede en tot slot de zending. Dan voel je wat muziek in deze ruimte kan doen: ontroeren.

Klooster Huissen 02

Dominicaner klooster Huissen