2009: ‘Wervelend over de Aarde’

Een oratorium over de ballingschap: voor koor, solisten, fluit, hobo, klarinet, slagwerk, cello, piano, spreekstem en samenzang.

Wervelend over de AardeNa de positieve reacties op onze uitvoeringen van het oratorium ‘Water en Vuur  lag het voor de hand dat we het vervolg ook een keer ter hand zouden nemen. De teksten waren dit seizoen dus opnieuw van Margryt Poortstra. De muziek was ditmaal van componist Jan de Jong. Met maar liefst 52 belangstellenden begonnen we aan het project.

We oefenden van 1 oktober 2008 tot 25 maart 2009 wekelijks op woensdag. De repetities stonden onder leiding van Jan Houtman met Johanneke Bakker achter de piano. Omdat de instrumenten een veel grotere rol speelden dan bij de vorige projecten, gingen we eerder en vaker met de musici oefenen. Op de eerste oefenavond maakten we kennis met elkaar en met de muziek, die avond onder leiding van componist Jan de Jong, die daarvoor speciaal uit Friesland naar Zeewolde kwam.

OVER DE INHOUD
Dit oratorium vertolk de vervreemding van de mens die zich niet meer thuis voelt in de oude boodschappen van de kerk:
In stevige huizen zijn we geboren,
met woorden als muren van steen,
de wet als een hek daaromheen;
de dreiging van buiten werd er bezworen.”

Luister: Verlangen 
Als kind heb ik tussen de bomen gespeeld,
met de geur en de kleur van de bloemen,
heb mijn adem met wind en met zonlicht gedeeld,
kon ik mij met de wereld verzoenen.”

Geprobeerd wordt een stem te geven aan het besef van onmacht en het verlangen naar een thuisgevoel. Daarbij wordt de snel veranderende wereld van deze tijd geschilderd en hoe deze door velen als bedreigend wordt ervaren. Maar er is altijd wel iets wat trekt, fluistert, de mens doet zoeken. Is dat wat ooit de adem van God werd genoemd? Wind die ons wakker houdt en in de rug wil waaien?
“Vervreemd van de ooit nog beschermende taal,
zijn wij nu op zoek naar woorden die leven,
de invulling van ons gevoelde verhaal,
waarmee we weer waarlijk door kunnen geven.”

Luister: Opnieuw 
“Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw geest niet van mij weg.

KLOOSTERDAG
Dominicaner klooster HuissenZaterdag 29 november 2008 gingen we met 38 belangstellenden naar het  Dominicaner klooster in Huissen. Na de ontvangst met koffie om 10:30 uur kregen we eerst informatie van gastenpater Henk Jongerius over de dominicanen en het klooster. Vervolgens in twee groepen een rondleiding door het gebouw, waarna een broodmaaltijd volgde in de eetzaal. ‘s-Middags hebben we onder leiding van hun cantor Theo Menting gezongen en kennis gemaakt met liederen die in hun liturgie worden gebruikt. Dominicaan Henk Jongerius gaf daarbij toelichtingen. Om 16.15 uur sloten we deze prachtige dag af met een kort liturgisch moment. Hier kun je een verslag van deze dag lezen en foto’s bekijken.

LEZING HENK JONGERIUS
Woensdag 4 februari kwam dominicaan Henk Jongerius op onze uitnodiging voor een lezing naar Zeewolde. Hij vertelde die avond over de dominicanen en over ballingschap.  Jongerius geniet met name om zijn liedteksten landelijke bekendheid. Jongerius kan zeer boeiend en innemend vertellen, het was muisstil in de zaal als hij aan het woord was. Het aantal belangstellenden van buiten het koor mocht dan niet groot zijn, de inhoud van deze avond maakte dit meer dan goed.

Luister: Stad van Vrede
“Er moet een stad zijn met een hart van groen,
met bomen die zich naar de hemel strekken,
waar in hun schaduw mensen dingen doen
zoals voor iedereen de picknicktafels dekken.”

OVER DE COMPONIST:
Componist Jan de Jong is geboren op 5 april 1953 in Oppenhuizen. Op 14-jarige leeftijd begon hij met volgen van orgellessen. Van 1975-1981 studeerde hij aan het Stedelijk Conservatorium van Leeuwarden. Sinds 1978 is Jan de Jong organist van de Ichthuskerk in Sneek en tweede organist van de Martinikerk in Sneek. Jan de Jong is sinds 1980 docent aan het Centrum voor de Kunsten in Heerenveen. Daarnaast begon hij zich toe te leggen op het arrangeren van met name liedbewerkingen. Jan de Jong componeert al vanaf zijn 15e jaar en is als componist autodidact. De Jong heeft ruim 175 composities en arrangementen op zijn naam staan. Hij werkt op dit moment veel samen met de schrijvers Margryt Poortstra en Eppie Dam. Zijn oeuvre bestaat hoofdzakelijk uit liederen en koorwerken.


RUACH – ADAMA – ADAM
“Sinds het begin is God schepper,-

van de hemelen en de aarde.
De aarde is woestheid en warboel geweest,
met duisternis op het aanschijn van de oervloed,-
maar adem van God reeds
wervelend over het aanschijn van het water.”
(Genesis 1: 1-2 Naardense bijbel)

OVER DE TEKSTSCHRIJFSTER:
Kijk op www.margrytpoortstra.nl voor informatie over haar.

EEN WERVELEND DRIELUIK:
Geïnspireerd door het oratorium maakte Kootje Koppe een drietal schilderijen, die tijdens de uitvoeringen in Zeewolde te zien waren. Zij zegt erover: “Door middel van intuïtief-schilderen, gebruik makend van de kleuren van de regenboog, is dit drieluik ontstaan. Het was een feest om het te mogen uitbeelden.

Het eerste schilderij is geïnspireerd door de schepping, de vier elementen: water, vuur. aarde en lucht en het vijfde element: Geest. Sinds het begin is GodSchepper van de hemelen en de aarde. Het eerste lied bezingt het prachtig. Als vanzelf komt dan het tweede schilderij: de adem van God, Liefde, Geest wervelend over de aarde. Op het schilderij is dat uitgebeeld in de kleur geel – bruin – goudkleurig. Deze kleur komt in alle drie terug.

Deze adem van God schept een zuiver hart in alle mensen en geeft ons weer vreugde. Een vreugde waarin wij elkaar respecteren, er gaat dan een wereld van licht voor je open, waarop je de rest van je leven herbouwt.”


‘AARDEN IN DE WIND’ (SLOTLIED)
Op adem gekomen, getroost en bemoedigd,

gaan wij waar de wind ons de wereld doorwaait.
We leven op geestkracht, die vrij en zachtmoedig
de mensheid weer leert waar het werk’lijk om draait.

Van oorsprong nomade, op zoek naar oasen,
naar water en groen, waar het leven ontspringt,
bewegen wij ons uit verstikkende plaatsen
naar daar waar de vreugde zich vruchtbaar hervindt.”