2011: ‘Dichter bij het Licht’

Dit jaar kozen we voor een programma met gezongen en gesproken gedichten over het Licht. Religieuze poëzie op muziek dus.

We zochten teksten van verschillende dichters zoals Hans Andreus, Vasalis, Hildegard van Bingen, Margryt Poortstra, Henriëtte Roland Holst, Huub Oosterhuis, Marijke de Bruijne en Ida Gerhardt. Met muziek van ondermeer door Chris Fictoor, Tom Löwenthal, Jan de Jong, Antoine Oomen, Bernard Huijbers en Mariëtte Harinck. Het was ook dit jaar weer een afwisselend geheel van koorzang, soli, spreekteksten, samenzang en begeleiding door verschillende instrumenten.

REPETITIES
Op vrijdagavond 17 september 2010 zijn we gestart met de repetities. Het koor stond weer onder leiding van Jan Houtman, met ditmaal Kees van Mechelen achter de piano.

UITVOERINGEN
Op zondag 27 februari zongen we in de ochtenddienst in de Lukaskerk op Veldwijk in Ermelo een deel van het programma. Verder op zaterdagavond 19 maart 2011 in kerkcentrum Open Haven in Zeewolde.
DICHTER BIJ HET LICHT
Door de eeuwen heen is er bij mensen behoefte geweest om zich vanuit het geloof op dichterlijke en muzikale wijze te uiten. De psalmen zijn daar een voorbeeld van. In de loop van de tijd is de wereld veranderd en daarmee de taal waarin hoop, geloof, liefde, maar ook verlangen, twijfel en wanhoop wordt bezongen. Geïnspireerde dichters en componisten hebben daarover steeds weer nieuwe liederen gemaakt. In dit project zongen we hedendaagse poëzie die op muziek is gezet rond het thema ‘Licht’.

Nacht van droom en van verlangen
draagt het schemerlicht ternauwernood.

Onuitwisbaar groeit verlossing
in de barensweeën van de tijd.

Onmiskenbaar moe gedragen
wijkt het duister voor het volle licht.

Dan zingen sterren van de hemel
één voor één
rivieren dansen de woestijn in
meer dan twee

wij lopen recht op kronkelpaden
naar jou toe.”
(Jannet Delver)

LEZING ALEX VAN LIGTEN
Opdat we niet alleen klakkeloos de teksten willen zingen, proberen we er in de loop van het oefenseizoen wat meer diepte aan te geven. Dit jaar hebben we hiervoor Alex van Ligten uitgenodigd, die zijn licht liet schijnen over het thema. Als titel voor zijn lezing heeft hij gekozen voor “Heeft het licht het koud?”. Dit is een regel uit een gedicht van Hans Andreus, dat op muziek is gezet en door het koor wordt gezongen. Van Ligten legde in zijn verhaal het werk van deze ‘dichter van het licht’ naast het Licht waarover in de bijbel wordt gesproken.

Alex is verknocht aan taal en een begenadigd spreker. Hij was predikant in een aantal Friese gemeenten, het laatst in Sneek, waar hij veel leerhuizen leidde. In de Amsterdamse studentenekklesia gaat hij sinds 2001 zes keer per jaar voor. Zijn grote voorbeelden zijn/waren o.a. Miskotte, Barnard en Naastepad. Zelf vertaalde hij Rosenzweigs hoofdwerk ‘Der Stern der Erlösung’ (De ster der verlossing, 2000). Recent verscheen van zijn hand de prachtige prekenbundel ‘Intussen is het ook weer droog geworden’, waarin in 60 hoofdstukken de hele bijbel aan bod komt.

“Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,

iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid

aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet
van eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,

het hunkert naar

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,

het licht dat van puur licht
kind is en woord
.”

(‘Geen kerstcantate’ – Hans Andreus)

Willy Tibergien leest Vasalis: “In de oudste lagen van mijn ziel”

 
“In de oudste lagen van mijn ziel,
waar hij van stenen is gemaakt,
bloeit als een gaaf ontkleurd fossiel,
de stenen bloem van uw gelaat.

Ik kan mij niet van U bevrijden,
er bloeit niets in mijn steen dan Gij,
de oude weelden zijn voorbij.
Maar niets kan mij meer van U scheiden.”