2017: ‘Om liefde’

Seizoen 2016/2017: ‘Om liefde’
We hebben een tweetal prachtige avonden achter de rug. Op vrijdagavond 7 april en zaterdagavond 8 april 2017 bezochten totaal ruim 400 belangstellenden onze uitvoeringen. Tellen we daar voor elke avond nog de 63 deelnemers van het projectkoor bij, dan kun je je voorstellen dat het beide avonden gezellig druk was in Open Haven. We hebben ervan genoten. De reacties van de bezoekers waren enthousiast: ”Vanaf het begin werden we omarmd door jullie als koor. Fantastisch!” – “Wat een bijzondere iets tussen jullie en de dirigent. Jullie waren als een muziekinstrument in zijn handen.” – “Teksten, melodieën: het zingt nog steeds na in mijn hoofd.” – “Enorm knap wat er in een 1/2 jaar is bereikt. De tekstbeleving, de klankkleur, de sfeer. Ik ben onder de indruk!”

Luister naar:  ‘Lieve boetseerder’
“Lieve boetseerder, trek me uit de klei” (canon)

Recensie: ‘Projectkoor bezingt van Liefde en Verlangen’
Vanaf het podium leverden ruim 60 koristen en muzikanten hun bijdrage, en deden dat zo enthousiast en aanstekelijk, dat het publiek dat in grote getale was gekomen, zich geen tweede keer liet nodigen om mee te zingen waar het zeer verzorgde programmaboekje dat aangaf. Samenzang werd dan ook echt sámen zingen. Bij deze uitvoeringen kwam de poëzie van Huub Oosterhuis bezield tot leven. Een overweldigend en zeer verdiend slotapplaus gaf aan hoe dat allemaal aankwam bij het publiek.” Klik op de afbeelding voor de volledige recensie.

‘Om liefde’ – de uitvoeringen
Onder enthousiaste en inspirerende leiding van dirigent Frans Meijer zongen we een liederencyclus met teksten van Huub Oosterhuis op muziek van Tom , Antoine Oomen en Tjeerd Oosterhuis. Bekende en minder bekende liederen stonden op het programma, van één- tot achtstemmig. In dit al weer 9e project sinds 2004 was het thema de cirkel van het leven: van geboorte t/m de dood, van voorjaar t/m de winter, over begin en einde en over hoe dat einde weer nieuw begin wordt.

Luister naar: “Om liefde”
“Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.”

Het was een feest op 7 en 8 april 2017 in Open Haven: 56 koorleden, 1 dirigent, 2 pianisten, 1 organiste, 1 celliste, 2 trompettisten, 1 fluitiste, een animatiefilm, een expositie met foto’s gemaakt door de koorleden en volop gelegenheid voor de ruim 400 bezoekers om mee te zingen.


“Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
sprekend nabij, de stilte verwacht U,
mensen bestaan U, zien en beleven U.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken,
adem ons open, maak ons uw aarde,
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.”

Inspiratiedag 4 februari 2017 
Een onderdeel van onze projecten is dat we ons een dag verdiepen in het thema van het seizoen. Geen zware kost, maar een combinatie van verdieping en ontspanning. Dit seizoen deden we dat op zaterdag 4 februari in de Verbeelding in Zeewolde. Inhoudelijk sloot we natuurlijk aan bij het thema van ‘Om liefde’: over de seizoenen van de natuur. Dit kwam ook terug in drie korte vieringen, die als kloostergetijden de onderdelen van het programma met elkaar verbonden. En natuurlijk hebben we ook veel gezongen.

We werden deze dag begeleid door Carla Boven en Henk Kievit. Het projectkoor bracht in februari 2013 een dag door op hun bezinningsboerderij in Hattemerbroek. Dat riep zoveel positieve reacties op dat we ze opnieuw gevraagd hebben. Hier vind je een verslag en foto’s van het bezoek destijds. Meer over Carla en Henk kun je lezen op hun website.

Luister naar: ‘Gij zijt de lucht om mij heen’
“Gij zijt de lucht om mij heen
Ik adem U in, anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel
en ik weet dat Gij nooit verslijt.”

Over de inhoud
Onlosmakelijk verbonden in de woorden van Huub Oosterhuis: aarde, mens en God. Het gaat om ons en hoe wij omgaan met de wereld waarin wij leven. Het gaat om God, de kracht die ons aanvuurt, troost. De woorden van de liederen verwijzen naar bijbelverhalen, van ooit, lang geleden, maar vooral naar onze eigen verhalen, over hoe het verder kan gaan. Het gaat over de seizoenen van het bestaan, van de natuur, over begin en einde en hoe dat einde weer begin wordt. Liederen langs de cirkel van het leven van schepping, groeien, liefde, pijn, dood en doorgaan. Boven alles gaat het over recht en liefde, over het visioen achter de horizon, waar we hartstochtelijk naar verlangen, waarvoor we in beweging komen.


“Zie deze aarde
Waar ben je?
Sta je van veraf te kijken,
veilig ver weg? Zelf bang
dat je je zo schuilhoudt
in deze tijden van rampen en angst?

Naam, sta op, besta.
Weet jij wel wat het is arm, vertrapt te zijn,
kind zonder moeder, vader?
Kom met handen.
Ploert en Schender, breek ze.

Huub Oosterhuis: dichter, priester
Huub-OosterhuisDe teksten in ons nieuwe project zijn van de hand van Huub Oosterhuis (Amsterdam, 1 november 1933): theoloog, dichter en priester. Hij heeft voor kerkelijk Nederland veel betekend. Hij liet protestanten en katholieken zien dat een kerk een levende gemeenschap moet zijn waar iedereen verwelkomd wordt. Oosterhuis heeft velen helpen ontdekken dat er een andere taal is om het onzegbare te omschrijven dan de traditionele woorden van de kerk. Zijn teksten worden in protestantse en katholieke kerken overal in het land gezongen en veel mensen hebben kennisgemaakt met zijn poëzie.

Paus-van-Amsterdam-01We laten het bij deze korte omschrijving. Anderen hebben al veel over Oosterhuis geschreven en kunnen dat ook veel beter. Zoals in de grotendeels op interviews gebaseerde biografie die journalist Marc van Dijk ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag schreef. Van Dijk geeft met ‘De Paus van Amsterdam’ op een prachtige manier inzicht in de ontzuiling die vanaf de jaren zestig in Nederland inzette. Met zijn muziek, poëzie en met de debatten en manifestaties die hij organiseerde verkende hij voor traditionele gelovigen en voor de bestaande kerken nieuwe wegen, richtingen die nog altijd actueel zijn in discussies over religiositeit in de 21e eeuw. Atlas Contact, ISBN 9789045023366. 

om-liefde-5

 .