‘Naar de psalmen’

Zaterdag 20 september 2014: Boekpresentatie ‘Naar de psalmen’
Naar-de-Psalmen---omslag000Margryt Poortstra hertaalde alle 150 psalmen en Bram Stellingwerf schreef er evenzoveel antifonen bij. De bundel verscheen begin juli 2014 bij muziekuitgeverij Intrada. Omdat zowel Margryt (koorlid) als Bram (dirigent) meedoen aan onze projecten konden we dit natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Reden voor ons om een boekpresentatie te organiseren. Omdat we op 20 septBoekpresentatie-bember een studiedag hadden met het koor lag het voor de hand om het daarmee te combineren.

Opnames Omroep Flevoland
Op woensdagvond 10 september werden er opnames gemaakt voor deze boekpresentatie. Je weet dat het gaat gebeuren, maar het blijft toch wonderlijk hoe ze een uur opnames terug weten te brengen tot 1 minuut en 9 seconden. De reportage is nog te zien op internet: klik hier om te kijken.

Studiedag
Op de betreffende zaterdag waren bijna alle koorleden ’s ochtends al om 10:00 uur in Open Haven voor een aantal uren pittig oefenen op het requiem, bij tijd en wijle afgewisseld met de broodnodige humor. Daarnaast was er in de pauzes genoeg tijd voor ontspanning, zodat het een leuk, gezellige dag werd.Boekpresentatie-xyz
Boekpresentatie

Vanaf 15:00 uur stonden koffie en thee klaar voor de koorleden en bezoekers. De koorleden waren er al en de familieleden en kennissen van Margryt en Bram kwamen ook, net zoals andere geïnteresseerden, zodat de bundel ‘Naar de psalmen’ deze middag onder veel belangstelling officieel ten doop kon worden gehouden in Open Haven.

Luister: antifoon Psalm 150
“Uw grootheid bezingen wij. Ons lied stijgt op tot uw eer.”

Luister: antifoon Psalm 90
Dat niet de lengte van ons leven telt, maar de wijsheid die ons hart vervult.”

Recensie:
“De muziek is origineel, maar toegankelijk. Frisse muziek, die niet snel zal vervelen. Voor een vierstemmig koor is er veel eer te behalen aan dit boek. Mooie momenten van verstilling vanuit een geactualiseerd omgaan met mooi verwoorde teksten liggen bij het gebruik in het verschiet. Echt een aanwinst!” (Overgenomen uit het november / decembernummer van het magazine “Vocaal” van de KCZB.) Lees hier de volledige recensie.

Luister: antifoon Psalm 66
“Van harte zingen wij een loflied voor de Ene. Heel de aarde prijst zijn grote Naam.”

Luister: antifoon Psalm 27
“Uw nabijheid wil ik zoeken, neem mij liefdevol aan.”

De presentatie begon om 15:30 uur met een inleiding van Harry Jaspers Focks over het ontstaan van de psBoekpresentatie HJFalmen: “De oudste psalm dateert uit van circa 1085 voor Christus en werd gebruikt tijdens erediensten. Het woord ‘Mizmor’ dat boven de psalmen staat, betekent spreekgezang met snarenbegeleiding. De psalmen in de Bijbel staan niet op zichzelf. In de cultuur van het Oude Nabije Oosten komen we veel liederen tegen die sterk lijken op de psalmen. Het had tot doel God te eren, het goede naar boven te halen en het slechte en kwade te overwinnen. Psalmen zijn de weerslag van de eeuwige zoektocht van de mensen naar zingeving.”

Ook Margryt Poortstra vertelde over de psalmen: “Van jongsafaan ‘heb ik iets’ met de psalmen.Boekpresentatie-m Raadselachtige woorden die je op de lagere school leerde en waar je zelfs een cijfer voor kreeg. Woorden waar je veel niet van begreep en waar je beelden bij zag, die later niet altijd bleken te kloppen. Anders dan in verhalen zit er muziek in de woorden. Je hoort dat er meer wil worden gezegd dan een kale tekst. Het gaat niet over feiten, het gaat vooral over gevoel, dat niet in doordeweekse taal kan worden verwoord. Naar de psalmen’ betekent dat er vrij is omgegaan met het origineel, dat dit woorden zijn die geïnspireerd zijn door, maar niet ver-taald. De antifonen verwoorden daarbij zingend wat ik essentieel vind in de teksten.”

Boekpresentatie-kTussen de inleidingen door werden er een aantal psalmen uit de bundel voorgelezen, zong een dubbelkwartet vierstemmig antifonen en studeerde Bram  met de aanwezigen een paar antifonen in. Organist Jan de Jong speelde een paar bewerkingen van psalmen op het orgel en uitgever Jan de Jong reikte de eerste exemplaren uit aan Margriet en Bram.Boekpresentatie-y

We hadden broers van de auteur en de componist gevraagd om iets persoonlijks te vertellen over wat zij zien en merken van de bevlogenheid van Bram en Margryt met muziek en teksten. Humor hoefde niet te worden geschuwd, hadden we vooraf gezegd. Dat was niet aan dovemansoren gericht, beide sprekers zorgden voor veel gelach tijdens hun toespraken.
 
Tom Stellingwerf kwam als eerste aan het woord: “Al op vierjarige leeftijd ontdekte Bram het eenvoudige hBoekpresentatie-narmonium dat in onze huiskamer stond en leerde al snel dat je accoorden kon spelen die mooi klonken. Later, maar nog op jonge leeftijd, mocht hij in de Vrijgemaakte Kerk van Ermelo af en toe kerkdiensten begeleiden. Toen Procol Harum met de orgelhit “A whiter shade of pale” in 1967 een enorme hit scoorde, speelde Bram tijdens de collecte, op frivole wijze, de prachtige melodie van dit nummer, ondeugend zoekend naar de grenzen van het toelaatbare. De eerste maatslagen als dirigent sloeg Bram al op zijn zestiende jaar. Op het conservatorium ontdekte men dat zijn talent als dirigent boven de middelmaat uitstak. Bram is geen mens van veel woorden. Muziek is zijn leven, de taal is de muziek, waarin hij zijn gevoel kan laten klinken. Toen Bram een paar jaar geleden besloot de rust te zoeken om nieuwe stappen in zijn leven mogelijk te maken, kwam er ruimte voor een nieuwe muzikale ontwikkeling: het componeren. “Naar de Psalmen”  is een van de eerste mooie vruchten van dit werk.

Hadden we bij Bram nog de keus tussen diverse broers, Margryt heeft er maar één. Gelukkig was ook RBoekpresentatie-oiemer Poortstra bereid om mee te werken. “Ik neem de telefoon op: ‘met Jezus’. Dat moet Margryt zijn. Gedoopt in de gereformeerde kerk, naar de christelijke nationale school en de christelijke Ulo. Genoeg wortels om weg of juist naar de psalmen te gaan. Op de PA had ik Fries als vak en ik zette twee boeken van haar op mijn lijst. Bijzonder: wie heeft nu zijn eigen zus op de literatuurlijst staan? Margryt is bij vlagen, maar zeker de laatste jaren een productieve schrijver. Leer haar kennen in haar woorden, in haar schrijven komt ze tot zichzelf. Bevlogen, maar de vrijheid invliegen? Voorzichtig dan. Niet zelf autorijden. Niet te gek in de bergen. Elektrische fiets, dat dan weer wel. Ze heeft in haar leven regelmatig een bagagedrager vol inspiratie. Op zoek naar woorden, zoekend naar houvast en veiligheid. Niet langs kerkelijke, dogmatische wegen, maar in taal.”

Zowel de auteur als de componist zijn (voor velen geen onbekende) inwoners van ons dorp. Dat maakte deze presentatie natuurlijk extra leuk. Na afloop hieven we dan ook samen het glas op deze ‘Zeewolder pres(en)tatie’.

De uitreiking van de eerste exemplaren van ‘Naar de psalmen’.