2014: Klein Requiem

Reqiuem - foto uitvoering AAMet een uitvoering in een vrijwel volle zaal op vrijdag 21 november en gedeeltelijke uitvoeringen bij de Allerzielenviering van de katholieke parochie en bij de gedachtenisviering van de protestantse gemeente sloten we het projectseizoen 2014 af. Een seizoen dat in het teken stond van Allerzielen, een hoogtijdag uit de katholieke traditie, die zich de laatste jaren op een toenemende populariteit van buiten de katholieke gemeenschap mag verheugen. We studeerden een nieuw requiem in. Het was voor veel koorleden een pittig halfjaar, maar (complimenten!) niemand die om deze reden afhaakte. 

Vrijdag 21-11-2014: uitvoering Requiem
Werkman,-Hendrik-03Een nieuwe Nederlandstalige dodenmis voor koor, mezzosopraan en orgel. Margryt Poortstra schreef de indringende teksten en Jelle Stellingwerf (geen familie van Bram) componeerde er indrukwekkende muziek bij. Géén felle, schrijnende of dissonante muziek, ook géén zoet‐romantische recht‐toe‐recht‐aan‐harmonie, maar ‘mild, met licht impressionistische inslag’. Bram Stellingwerf was de dirigent, Wouter van den Broek de organist en Cora Peeters de mezzosopraan. Het geheel (9 koorliederen en 2 solo’s) duurt ongeveer 40 minuten.

Luister: 2.02-Justorum animae (De zielen der rechtvaardigen)
“Hebt Gij hen niet gehoord, die nog riepen,
de kreten van nood, het kreunen
van de zieken, hun laatste woord?
Niet verlaten zoudt Gij

de werken van uw handen.”

Ook over deze dingen hoor je te zingen
Michael Jepkes - GrafleggingIn ons onzekere bestaan hebben we in ieder geval één zekerheid: dat we ooit zullen sterven. Terwijl we bij de geboorte van een mens spreken van een wonder, waar we volop over praten, blijft sterven toch een soort geheim, waar we maar moeilijk over kunnen spreken. Daarom werd dit requiem geschreven: want ook over deze dingen hoor je te zingen. Met de dood komt voor religieuze mensen God dichterbij, voor anderen de rust, het loslaten van het leven en het zich overgeven aan de Liefde, die groter is dan de dood. Dat heeft de schrijfster geprobeerd te verwoorden in dit requiem. Met ruimte, met troost, de angst voorbij. Met het gevoel dat het ook hierna goed zal zijn, hoe dan ook.


“Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Ontferm U.”

Voorprogramma: korte film ‘Via Dolorosa’
Voorafgaand aan het requiem werd de korte film (16 minuten) ‘Via Dolorosa’ vertoond. Deze film beleefde haar wereldpremière tijdens het documentaire festival IDFA in 2013. Op wat gespreksflarden na, is het een woordeloze film. Het gaat over devotie, overgave en de belevingswereld van een groep mannen terwijl zij een eeuwenlang gedeelde passie ondergaan. We horen alleen geluiden, de camera zoomt slechts in op de gezichten van de mannen – alles er omheen blijft buiten beeld. Het effect intrigeert: wat dragen die mannen? Het doet er ook niet toe. Wat ze dragen, is waar ze in geloven. Ze dragen zwaar, ze dragen pijn, ze dragen elkaar. Vult u het zelf maar verder in.

Luister: 6.01-Fons amoris (Bron van Liefde)
“Zoveel hebben ze gezegd:
dat leven is als gras,
zo gegroeid, zo verdord,

dat het bestaan maar kort is onder de zon.
Dat oorlogen zouden komen en gaan,
vallen en opstaan.”

De regisseur: Menno Otten
Otten, MennoMenno Otten studeerde in 2009 af aan de Nederlandse Filmacademie. Op de Filmacademie wilde Otten vooral één ding weten: of het mogelijk was om de verstilling, de afdaling in het onderbewuste te vangen in film. Dat lukte hem met succes in ‘Via Dolorosa’. Deze korte film laat de kijker achter met een meditatieve ervaring. Otten: “Door mijn camera erop te richten ontdek ik schoonheid, verstilling in alle dingen. We leven in een zo mooie wereld. Als ik niet film, vergeet ik dat wel eens.”

Luister: 7.02-Sterk verhaal
“Zoveel monden stromen ervan over,
naam op onze lippen, brood en wijn,
lief, levend lichaam.”

November 2014: Overige uitvoeringen
Naast bovengenoemde uitvoering hebben we ook gezongen op zondag Allerzielen bij de katholieke parochie en op de gedachteniszondag bij de protestantse gemeente, beide in Zeewolde. In deze vieringen werden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Luister: 10.01-Dormitio (Ontslapen)
“Waar je niet eerder was:
slaap, geen slaap, iets als voorgoed
vergetelheid en niemand meer
niemand nog, geen mens, geen god.”

Sponsor 2014: YARDEN
Yarden - embleem BWerd het project van 2012/2013 ‘Wijsheid’ mede mogelijk gemaakt door de Vermeulen-Brauckmann Stichting, deze keer was uitvaartorganisatie Yarden bereid ons nieuwe project te steunen. Ook de protestantse gemeente en de katholieke parochie maakten dit project (financieel) mede mogelijk.

Luister: 11.04-In paradisum 
“Dan toch thuis:
mantel van liefde om je heen,
haardvuur van vrede.”

De dirigent: Bram Stellingwerf
Bram StellingwerfBram Stellingwerf was vorig seizoen voor de eerste maal onze dirigent en dat is prima bevallen, dus we hebben hem opnieuw gevraagd. Hij studeerde schoolmuziek en koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium in Arnhem. Naast zijn werk als docent muziek op een middelbare school was Bram ook actief als componist en regisseur van schoolmusicals. Tot 2010 was hij vele jaren dirigent van het kleinkoor Caprice uit Harderwijk. Nu is hij dirigent en muzikaal leider van de Cantatediensten in Harderwijk. In 2014 verscheen de bundel ‘Naar de psalmen’ waarvoor hij 150 antifonen schreef. Lees daarover hier meer.

De componist: Jelle Stellingwerf
Stellingwerf, Jelle Jelle Stellingwerf (geen familie van de dirigent) studeerde orgel en muziektheorie aan het Stedelijk Conservatorium Groningen en muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was werkzaam als docent-directeur en manager eindexamens op de Schumann Academie, de landelijke Hogeschool voor muziekvakonderwijs (conservatorium in deeltijd). Een ernstige neurologische aandoening maakte een einde aan zijn ‘normale’ muzikaal-werkzame leven. Vanuit de luwte van zijn eigen studio houdt hij zich nu vooral bezig met arrangeren, componeren, het begeleiden van cd-projecten, het schrijven en redigeren van teksten voor inlays en booklets bij cd’s en het recenseren van concerten. Door op de afbeelding te klikken, kunt u een interview met Jelle lezen over het maken van dit requiem.

De auteur: Margryt Poortstra
Margryt Poortstra schreef de teksten voor dit requiem. Naast haar literaire werk heeft ze ook op religieus-liturgisch gebied inmiddels vele lied-, oratorium- en musicalteksten op haar naam staan, waarmee ze ook landelijk bekendheid verwierf. Ook voor ons koor was zij al eerder actief. Teksten van haar werden op muziek gezet door ondermeer Chris van Bruggen, Geke Bruining, Jan de Jong, Mariette Harinck, Tom Löwenthal en nu dus ook door Jelle Stellingwerf. Kijk op haar website www.margrytpoortstra.nl voor een uitgebreide biografie van haar religieus/liturgische werk.


Een mooie video van Herman Janssen met beelden van de uitvoering en de muziek van het ‘Libera me’.