Het projectkoor begon met uitvoeringen van de oratoria met teksten van Marijke de Bruijne. Vanaf 2007 zongen we veelal op teksten van Margryt Poortstra. Naast haar literaire werk heeft Margryt ook op religieus/liturgisch gebied inmiddels een groot aantal liedteksten, musicals en oratoria op haar naam staan, waarmee ze landelijke bekendheid verwierf. Maar ze is ook dorpsgenote en ze zingt mee in ons projectkoor, wat het voor ons natuurlijk extra leuk maakt. Op deze pagina zetten we haar religieuze werk even op een rijtje.

Margryt werd in 1953 geboren in Harlingen. Ze groeide op in Arum, een klein Fries dorpje aan de kop van de Poortstra,-Margryt01Afsluitdijk. Op haar 20e vertrok ze naar Ermelo, waar ze enkele jaren in een instelling voor verstandelijk gehandicapten als leerling-verpleegkundige werkzaam was. Vanuit Ermelo vertrok ze naar Zeist, waar ze met haar man twee kinderen kreeg. In die jaren was ze werkzaam als secretaresse op de opleiding van een psychiatrische instelling in Den Dolder. De laatste verhuizing was in 1984 naar Zeewolde in Zuidelijk Flevoland, het jongste dorp van ons land, waar ze nu al jaren woont met man, kinderen en kleinkinderen. Ze is werkzaam als secretaresse Ouderenzorg bij een GGZ-instelling in Ermelo.

Alle hieronder genoemde uitgaven zijn, tenzij anders vermeld, verkrijgbaar bij muziekuitgeverij Intrada: www.intradamusic.nl. Bel of mail even met Jan de Jong: 0513-688951, info@intradamusic.nl.
Margryt Poortstra zelf is per mail bereikbaar: mpoortstra@hotmail.com.

2016 – ‘Grenzeloos’ – de musical
grenzeloos‘Grenzeloos’ vertelt het verhaal over de zonen van Abraham. De teksten van Margryt Poortstra werden op muziek gezet door Clara Rullmann. Abraham is de stamvader van Joden, Christenen en Moslims. Een steeds terugkerend thema in deze musical is ‘over de grens’. Abraham breekt uit de begrenzing van zijn stad en zijn stam en trekt weg op zoek naar de Ene die hem roept. Het is geen historisch verhaal, maar mythisch, een mensenverhaal. De musical begint en eindigt met de ontmoeting tussen de zonen van Abraham: ze kijken terug op het verleden waarin drempels werden geslecht en grenzen werden overschreden.
Teksten: Margryt Poortstra.
Muziek: Clara Rullmann.

2015 – ‘Zangen van zoeken en zien’
Zangen-van-zoeken-en-zien-(In deze nieuwe oecumenische liedbundel zijn 46 liederen van Margryt opgenomen. Op steeds meer plaatsen vieren mensen liturgie op een andere wijze dan de officiële kaders die de kerken aangeven. Niet alleen in ecclesia of basisgroepen, maar ook in reguliere gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken vaak een meer op mens en maatschappij betrokken geloofsbeleving en liturgie. Voor zulke vieringen is de laatste decennia een groot aantal liederen en gezangen tot stand gekomen. Hun werk is vaak alleen beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Het doel van de nieuwe bundel is het beste en meest bruikbare van deze liederen breed toegankelijk te maken.
Uitgave: Uitgeverij Kok – Utrecht

2015 – Fries Liedboek
Fries liedboekMargryt vertaalde 76 liederen uit het nieuwe liedboek voor de kerken in het Fries. Op zaterdag 18 april vond in een overvolle Grote Kerk in Leeuwarden de feestelijke presentatie plaats van het ‘Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke’. Twee jaar na het verschijnen van de Nederlandstalige editie hebben 15 vrijwillig(st)ers de klus geklaard en alle circa 1.100 teksten vertaald in het Fries.
Uitgave: BV Liedboek – Zoetermeer.

2015 – Bernard Smilde-prijs
Opstanding 1In maart 2015 werd bekend dat Margryt voor de tweede keer de Bernard Smilde prijs heeft gewonnen. Ditmaal voor het beste nieuwe Friestalige Paaslied. Van de 19 inzendingen sprong volgens de jury haar tekst eruit “omreden fan ynhâld, taal en bylden, sterk metrum en ritme. De dichter hat dy befrijende gedachte fan Peaske foarmjûn yn goed rinnende taal – sûnder wryt of slyt – en mei in fleurige toan. It boadskip fan Peaske is in dit liet net in boadskip fan lang ferlyn, mar in oprop dy’t hieltyd wer yngrypt yn ús deistich bestean. Dit liet kloppet teologysk, it is kompakt en kompleet. In ynspirearjend liet!”

2015 – ‘Requiem’ – een Nederlandstalige dodenmis
Een nieuwe Nederlandstalige dodenmis voor koor, mezzosopraan en orgel. Poortstra schreef de indringende teksten en Jelle Stellingwerf componeerde er indrukwekkende muziek bij. Géén felle, schrijnende of dissonante muziek, ook géén zoet‐romantische recht‐toe‐recht‐aan‐harmonie, maar ‘mild, met licht impressionistische inslag’. In ons onzekere bestaan hebben we in ieder geval één zekerheid: dat we ooit zullen sterven. “Terwijl we bij de geboorte van een mens spreken van een wonder, waar we stem aan geven, blijft sterven toch een soort geheim, waar we maar moeilijk over kunnen spreken. Voor iedereen, voor de gestorvenen en voor de stervelingen is dit requiem geschreven. Immers ook over deze dingen hoor je te zingen.”
Teksten: Margryt Poortstra.
Muziek: Jelle Stellingwerf.
Moeilijkheidsgraad: voor geoefende cantorijen en (kamer)koren.

2014 – ‘Naar de psalmen’ – 150 hertaalde psalmen
Naar-de-Psalmen---omslag000Alle 150 psalmen hertaald met evenzoveel vierstemmige antifonen. De inhoud van deze bundel past uitstekend in religieuze vieringen. De 4-stemmige antifonen zijn voor elke cantorij of koor geschikt, de sopraanpartij kan worden gebruikt voor de gemeentezang. Naar de psalmen’ betekent dat er vrij is omgegaan met het origineel, dat dit woorden zijn die geïnspireerd zijn door, maar niet ver-taald. De teksten van de antifonen geven weer wat de schrijfster essentieel vindt in de teksten. ‘Naar de psalmen’: de weerslag van de eeuwige zoektocht van de mensen naar zingeving.
Teksten: Margryt Poortstra
Muziek: Bram Stellingwerf.
De muziek is origineel, maar toegankelijk. Frisse muziek, die niet snel zal vervelen. Voor een vierstemmig koor is er veel eer te behalen aan dit boek. Mooie momenten van verstilling vanuit een geactualiseerd omgaan met mooi verwoorde teksten liggen bij het gebruik in het verschiet. Echt een aanwinst!” (uit Vocaal van de KCZB). Lees hier de volledige recensie

2013 – ‘In deze mens’ – een liederencyclus
In-deze-mensEen liederencyclus over Jezus. Voor gemengd koor, mezzo-sopraan, tenor, bas, strijkkwintet en piano of harmonium (orgel) en piano. ‘In deze mens’ is een liederencyclus die begint bij Advent en eindigt na Pasen. In deze bundel vindt u een schat aan liederen voor vierstemmig koor, mezzo-sopraan, tenor en bas. Er is een versie met begeleiding van harmonium (orgel) en piano en een versie met strijkkwartet en piano. De cyclus kan in z’n geheel worden uitgevoerd (80 minuten) of in delen. Veel liederen zijn los te gebruiken en lenen zich goed voor wisselzang met de gemeente.
Teksten: Margryt Poortstra.
Muziek: Jan de Jong.

2013 – Berhard Smilde-prijs
Met het lied ‘Fan himelheech waait fjoer en wyn’ won Margryt de prijs voor het beste Friestalige pinksterlied. De organisatie schreef de prijsvraag in januari uit omdat er volgens haar ,,te min eigentalige tsjerkelieten yn libben gebrûk binne”. De tekst verwoordt ,,op byldzjende wize it pinksterferhaal fan Hanlingen 2, mei de bekinde bylden fan de wyn dy’t waait en it fjoer dat baarnt”, aldus de jury. De tekst werd op muziek gezet door Jan de Jong.

2012 – ‘Wijsheid’ – een oratorium
Omslag-WijsheidEen oratorium (16 liederen) voor gemengd koor, sopraan, tenor, fluit, hobo, cello en piano/orgel. Soms stuit je bij het lezen in de bijbel op een tekst die je niet zo bekend is, maar die opeens je ziel raakt. Dat overkwam de schrijfster bij het lezen van Spreuken 8. Ineens was daar de vrouwelijke stem, die haar vertelde dat zij, de Wijsheid, van oorsprong af aanwezig was. ‘Toen er nog geen oervloeden waren, ben ik onder weeën voortgebracht’, staat te lezen in de Naardense bijbel. Zij was ‘aan de zijde van de Ene als zijn lieveling, spelend op het vlak van zijn aarde’. In de persoon van Wijsheid wordt recht gedaan aan de zachte stem, de hand die zwijgend doet, de gloed die van binnen naar buiten verwarmt.
Tekst: Margryt Poortstra.
Muziek:
Geke Bruining.

2011 – ‘Mazzeltov’ – een musical
MazzeltovEen musical naar het boek Tobit voor gemengd koor (SABar.), solisten en piano. Het boek Tobit doet denken aan een sprookje. Het is niet in de bijbel van de protestanten terechtgekomen en daardoor bij velen onbekend. Ook mensen van deze tijd zullen zich met de personen in het verhaal kunnen identificeren. Hoeveel goede mensen krijgen niet te maken met ziekte en machteloosheid, zoals Tobit? Het leven gaat niet altijd over rozen. Maar in dit verhaal weten we al in het begin dat het vast wel goed zal komen. Een engel van God gaat, als mens, mee op reis. God, in het verborgene, in die mens.
Teksten: Margryt Poortstra.
Muziek: Dennis Dronkers.

2011 – ‘In viering en in wijding’ – 24 nieuwe liederen
In-viering-en-in-wijdingEen uitgave met 24 nieuwe liederen voor vieringen. Een groot deel hiervan staat op de hiervoor genoemde cd ‘Ademtocht’ en deze uitgave biedt dus ook een gevarieerde bloemlezing van nieuwe geloofsliederen die de laatste jaren zijn gemaakt. De muziek is gevarieerd gecomponeerd, en eenvoudig tot redelijk moeilijk van opzet. Het klankidioom is in de meeste werken zeer toegankelijk, in een enkel geval gematigd modern. Van elk lied zijn koor- en begeleidingspartijen verkrijgbaar.
Teksten: Margryt Poortstra en Eppie Dam.
Muziek: Chris van Bruggen, Jan de Jong en Ray Shepherd.
Moeilijkheidsgraad: A.

2010 – CD ‘Ademtocht’ – 17 nieuwe geloofsliederen
Ademtocht2Met het uitbrengen van de cd ’Ademtocht’ biedt Intrada een bloemlezing van nieuwe geloofsliederen. Ze zijn de laatste tien jaar geschreven door de dichters Margriet Poortstra en Eppie Dam en getoonzet door componist Jan de Jong. De muziek is gevarieerd gecomponeerd, en eenvoudig tot redelijk moeilijk van opzet. Het klankidioom is in de meeste werken zeer toegankelijk, in een enkel geval gematigd modern. Bij de coupletliederen is ieder couplet anders getoonzet, enkele zelfs met een zogeheten discantus. Daarnaast is er veel afwisseling in de begeleidingsvormen, zoals orgel, piano, klarinet en cello.
Teksten: Margryt Poortstra en Eppie Dam.
Muziek: Jan de Jong.

2008 – Twee 2e prijzen Oecumenisch Liedfestival
Bij de tweede editie van het Oecumenisch Liedfestival viel Margryt opnieuw in de prijzen met 2 plaatsen. Collega-dichter Eppie Dam won de eerste prijs en componist Jan de Jong hoorde ook bij de winnaars. Daarmee werd dit festival in Utrecht een bijna geheel Friese aangelegenheid.

2008 – ‘Wervelend over de aarde’ – een oratorium
WervelendOver ballingschap, over de vervreemding van de mens die zich niet meer thuis voelt bij de oude boodschappen van de kerk. Geprobeerd wordt stem te geven aan het besef van onmacht en het verlangen naar een thuisgevoel. Daarbij wordt de snel veranderende wereld van deze tijd geschilderd en hoe deze door velen beleefd wordt als bedreigend of nauwelijks nog herkenbaar. Ook gaat het over de taal en de beelden die niet meer worden verstaan, die niet meer aankomen in het hart. Voor koor, solisten, fluit, hobo, clarinet, percussie, cello, piano, spreekstemmen en samenzang. In de muziek is soms een oude melodielijn te horen en achter de gesproken teksten klinkt een instrument van deze tijd. Zonder veel versiering worden melodieën neergezet, kaal haast, als een naakte vertaling van een zoektocht die ons, als eenzame, bange, naar een nest zoekende vogels verbindt.
Teksten: Margryt Poortstra.
Muziek: Jan de Jong.
Moeilijkheidsgraad: B-C

2007 – Eerste prijs Oecumenisch Liedfestival
Met componist Tom Löwenthal won ze in 2008 met het lied ‘Welkom’ van de cd ‘Kostbare Bronnen’ van het Nieuw Liedfonds de eerste prijs op het Oecumenisch Liedfestival. Ze bleef daarmee Huub Oosterhuis voor die een tweede prijs won. ‘Welkom’ is een inmiddels veel gezongen openingslied bij vieringen.
Uitgave: www.nieuwliedfonds.nl

2007 – ‘Water en Vuur’ – een oratorium
W&V - omslagEen oratorium over de tocht door de woestijn (het Exodus-verhaal), de tocht door ons leven. Over het algemeen melodieuze muziek, die niet moeilijk in te studeren is. Goed bruikbaar in een viering, waarbij ook de gemeente een rol kan spelen. Voor vierstemmig koor, solisten, spreekstemmen en samenzang. “Water en vuur zijn tegenstellingen, maar kunnen ook in zichzelf tegengestelde betekenissen hebben. Wat mensen op hun reis door het leven tegenkomen kan gecompliceerd en meerduidig zijn. Soms ervaar je de ene kant, soms de andere. Dat is het refrein dat steeds terugkomt, wat door het koor, maar ook elke keer door de gemeente kan worden gezongen.
Teksten: Margryt Poortstra.
Muziek: Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen.
Moeilijkheidsgraad: A-B

2007 – ‘Viering van Vrede’ – een kerstviering
Viering van Vrede - Margryt Poortstra12 liederen en lezingen voor koor, kinderkoor, gemeente en fluit, piano en orgel. De Nederlandse versie van de traditionele ‘Lessons and Carols’: een laagdrempelige viering met lezingen waarin het kerstverhaal wordt verteld, afgewisseld met liederen. Deze uitgave bevat zes liederen met nieuwe teksten op oude Engelse melodieën en vijf geheel nieuwe liederen. Door de nieuwe teksten en de gedeeltelijk nieuwe muziek wordt een brug geslagen tussen de traditie en de hedendaagse zangcultuur. Ook verkrijgbaar in een Friese versie: ‘Feest fan frede’.
Teksten: Eppie Dam en Margryt Poortstra.
Muziek: Geke Bruining en Jan de Jong.
Arrangementen: Ray Shepherd, Jan de Jong, Geke Bruining en Dirk S. Donker.
Moeilijkheidsgraad: B.

2006 – ‘Noömi’ – een musical
NoomiHet bijbelboek waar de titel van deze musical op gebaseerd is, heet Ruth. Toch werd de titel Noömi. Want eigenlijk gaat het over haar. Het leven kan vol verrassingen zijn. Op het eerste gezicht lijkt het bijbelboek Ruth, het verhaal van Noömi, het verhaal van de vrouwen, een lieve pastorale: landelijk, kleinschalig, idyllisch bijna. Maar onder het verhaal liggen pijn en venijn, risico’s, toevalligheden en verrassingen. Niet voor niets staat in deze musical in het woordje toeval consequent een streepje. Toe-val is datgene wat je toe-valt. De begeleiding bestaat uit fluit, synthesizer, piano en basgitaar.
Teksten: Margryt Poortstra.
Muziek: Clara Rullmann.
Moeilijkheidsgraad: B

2006 – ‘Tuskentiden’ – aanvullend liedboek
TuskentidenIn het jaar 2006 verscheen ‘Tuskentiden’, de Friese vertaling van ‘Tussentijds’, een aanvulling op het ‘Liedboek voor de Kerken’ uit 1973. Van de 249 liederen uit deze bundel vertaalde Margryt Poortsta er 47.
Uitgeverij Kok, Kampen.
.
.
.
.

2006 – CD ‘Kostbare Bronnen’ – nieuwe liturgische liederen
kostbare-bronnenNieuwe liederen, geïnspireerd op vrouwen, waarvan 4 geschreven door Margryt Poortstra en op muziek gezet door Teresa Takken en Tom Löwenthal. Het Nieuw Liedfonds wil met deze cd de namen van de bijbelse vrouwen weer naar boven halen, doen oplichten en glanzen. Ze willen nieuwsgierig maken naar hun – soms tragische, maar meestal ook hoopvolle – levensverhalen. De liederen passen uitstekend in een hedendaagse liturgie. Er is een welkomslied, een zegen, er zijn schriftliederen, meditatieve liederen en lofzangen.
Teksten: Marieke van Baest, Simone Huisman, Petra Kerssies,  Juut Meijer, Anneke Meiners, Margryt Poortstra, M. Vasalis en Colet van der Ven.
Muziek: Emma Breedveld, Mariëtte Harinck, Tom Löwenthal en Teresa Takken.
Uitgave: www.nieuwliedfonds.nl

2005 – ‘Taal en Teken’ – liturgische liederen
Taal-en-tekenIn deze bundel liturgische liederen – voor de erediensten, om te vieren en te gedenken door het kerkelijk jaar heen – zijn de teksten verzameld die Margryt in de loop der jaren schreef. Er is een eenstemmige uitgave voor gemeentezang en een kooruitgave. In deze laatste vindt u een aantal verwijzingen naar moeilijker werken, die door koor of cantorij kunnen worden uitgevoerd en los verkrijgbaar zijn.
23 liturgische liederen – voor koor, fluit en piano/orgel. Ook verkrijgbaar in een Friestalige versie.
Teksten: Margryt Poortstra.
Muziek: Chris van Bruggen, Geke Bruining, Jan de Jong en traditionals.

2004 – ‘Op Adem’ – liederen voor de kerst
Op-adem“Op die adem kunnen we zingen en spelen”. Met name in de tijd rondom kerst wordt er veelvuldig door zangers en muzikanten gezamenlijk gemusiceerd. Vanuit deze optiek ontstond het idee om een bundel samen te stellen met goedklinkende bewerkingen met veel variatie. Gekozen is voor een opzet waarbij de uitvoerenden een groot aantal mogelijkheden wordt geboden, al naar gelang de situatie en bezetting. Uitgangspunt voor de arrangeur was de liederen te bewerken voor koor met begeleiding van orgel- en/of variabel blaaskwintet. Naast nieuwe melodieën zijn een aantal afkomstig uit de traditionele Engelse carols en uit het Liedboek voor de Kerken. De meeste liederen kunnen ook met gemeentezang worden uitgevoerd.
Teksten: Margryt Poortstra en Eppie Dam.
Muziek: Geke Bruining, Dirk S. Donker, Jan de Jong, Hindrik van der Meer, Ray Shepherd en traditionals.
Moeilijkheidsgraad: B.