2005 – ‘Aanwezig’

In 2005 zongen we het pinksteroratorium ‘Aanwezig’ met teksten van Marijke de Bruijne op muziek van Chris van Aanwezig cdBruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. Het was ons tweede project, maar het eerste waar opnames van zijn bewaard. Op deze pagina kunt u er een aantal van horen. Helaas zijn er van dit project geen foto’s. Jan Houtman was dit seizoen weer de dirigent, Johanneke Bakker begeleidde ons op de piano, Ido Keekstra speelde op het orgel en Thamar van Duijn op dwarsfluit.

Geweldige, gedreven wind trok door het hele huis,
haar zingend, blij geluid werd één met stralend licht,
licht als vuur, dansend spel van vonken en van rood,
iets als een vlam ontsproot aan licht en klank en stem.”
Luister: Geweldige, gedreven wind

OVER DE INHOUD
Aanwezig-02De titel ‘Aanwezig’ geeft aan dat de Geest van God altijd op aarde aanwezig is geweest en zal zijn. Het oratorium bestaat uit drie gedeelten. Het eerste deel bezingt de Adem van God, die zich met Pinksteren manifesteert, er al was voor de wereld werd geschapen en er altijd zal zijn. Het tweede deel behelst het verhaal van Pinksteren. De Heilige Geest laat zich zien in beelden van wind en vuur. Wij vieren met Pinksteren dat de vele talen die mensen spreken waardoor zij elkaar niet verstaan, wordt omgezet in die ene taal die iedereen verstaat, de taal van Gods Geest. In het derde deel wordt beschreven en bezongen wat de Geest van God tot op heden doet. Elk nieuw onderdeel wordt begonnen met ‘de Geest van God, wie is de Geest’ en later ‘de Geest is Kracht, Aanwezigheid’. Daarin worden de gaven en de vruchten van de Geest bezongen.

Tot in de late Middeleeuwen werd de Geest als het vrouwelijke aspect van God ervaren. Gods metgezel, Vrouwe Wijsheid, die zittende op haar troon geleerden en geestelijken onderwijst.

“Toen de wereld werd geschapen,
was zij daar, Gods speelgenoot,
want scheppen is een feestelijk werk,
een wonder dat tot dansen noodt.”
Luister: Gods speelgenoot

DE TEKSTSCHRIJFSTER

 Marijke de BruijneMarijke de Bruijne, oorspronkelijk afkomstig uit het onderwijs, begon 25 jaar geleden met het schrijven van liedteksten. Waren het aanvankelijk probeersels op een kladblaadje, inmiddels worden haar liederen in vele vieringen gezongen.  Ze schreef ondermeer de bundel ‘Liederen voor de toekomst’ en ze leverde ze bijdragen aan ‘Eva’s lied’. Met name door de oratoria voor Kerst, Pasen en Pinksteren, ‘Als een appelbloesem in de winter’, ‘Als de graankorrel sterft’ en ‘Aanwezig’, kreeg ze naamsbekendheid.

Samen worden woorden taal,
geven mens en dingen naam,
waardoor werelden ontstaan,
geschenk dat ons bijeenbrengt.”
Luister: Samen worden woorden taal

Marijke vertelt over haar werk: “Veel mensen hebben de traditionele manier van geloven achter zich gelaten en staan in een leegte om zich heen te kijken. Maar iets in je blijft zoeken naar een nieuw kader dat je leven verdieping en zin kan geven, dat je in een groter geheel plaatst, waar wij een aan zekerheid grenzend vermoeden van hebben. Daarom ben ik naar op zoek gegaan, naar manieren en vormen om dat, vandaag, te ervaren en te vieren.”

“De gave van inzicht,
die leert horen tussen woorden,
door de dingen heen leert zien.”
Luister: De gaven van de Geest

DE COMPONISTEN
Anneke van der HeideDe muziek voor het oratorium ‘Water en Vuur’ is geschreven door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. De componisten zijn verbonden aan de Pepergasthuiskerk en het Pepergasthuiskoor in Groningen. Ze maken niet alleen muziek, maar ze zijn ook cantor en muzikaal begeleider van dit koor. Het Pepergasthuis is de thuisbasis van de OVG, de Oecumenische Vieringen Groningen, een open en levendige geloofsgemeenschap in de binnenstad van Groningen. Elke zondag is er een viering waarin veel ruimte is voor nieuwe liturgische vormen.

“Aan het einde van het leven
neemt Gods Geest de laatste adem
in haar grote waaien op.”
Luister: Niets gaat verloren

Bekendheid verwierven de componisten met name door hun oratoria met teksten van Marijke de Bruijne. Daarnaast hebben ze ook veel ‘losse’ liederen op muziek gezet, zoals teksten van Herman Verbeek, Margriet Poortstra en Michael Steehouder. Ze schrijven over het algemeen melodieuze muziek, die niet moeilijk in te studeren is. Dat komt mede omdat ze gericht zijn op de praktische uitvoerbaarheid in een viering, waarbij ook de gemeente een rol kan spelen

Veel van hun muziek verscheen ook op cd, zoals: “Als appelbloesem in de winter”, een kerstoratorium; “Als de graankorrel sterft”, een oratorium voor de 40 dagen tijd; “Aanwezig”, een oratorium voor Pinksteren; “Op wie wij wachten’. De meeste van hun cd’s en koorboeken zijn verkrijgbaar bij uitgeverij Narratio.

APPELBLOESEM
AppelbloesemDe hiervoor genoemde oratoria zijn een vervolg op elkaar. De ‘appelbloesem in de winter’ komt in dit pinksteroratorium terug. Met Kerst haalde men een tak van een appel- of kersenboom in huis en die werd in bloei getrokken: teken dat het leven na alle duisternis terug zou komen. Symbool voor de hoop op en de belofte van hernieuwde groei in de lente. Symbool van hoop die niet sterft, van licht dat terugkomt, hoop die we ook tegenkomen in hun paasoratorium.

O, kijk toch naar de bomen
gesluierd met jong groen!
En luister naar de vogels,
zij zingen zo vol gloed.

Belofte, groei en hoop,
zijn als uit niets herrezen.
Weer kiemen mooglijkheden
uit een voorbije dood.”
Luister: O, kijk toch naar de bomen