2004 – Als appelbloesem in de winter

Appelbloesem 01De eerste uitvoering van het koor was het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’. Wel een mooie symboliek: de eerste uitvoering bij een kerstfeest. Het wordt nog mooier als we denken aan de hoogzwangere Cora en Marije in het koor (nee, het werden geen kerstkindjes). Toen Cora vervolgens ook nog eens flauwviel tijdens de uitvoering (om vervolgens weer op te staan en gewoon door te gaan), was onze start natuurlijk helemaal onvergetelijk.

De teksten van het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’ werden geschreven door Marijke de Bruijne en op muziek gezet door Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen. Het is een werk voor koor, solo’s, spreekstemmen en gemeentezang. De partituur en de cd is verkrijgbaar bij uitgeverij  Narratio.

Marijke de Bruijne, oorspronkelijk afkomstig uit het onderwijs, begon 25 jaar geleden met het schrijven van Marijke de Bruijneliedteksten. Waren het aanvankelijk probeersels op een kladblaadje, inmiddels worden haar liederen in vele vieringen gezongen.  Ze schreef ondermeer de bundel ‘Liederen voor de toekomst’ en ze leverde ze bijdragen aan ‘Eva’s lied’. Met name door de oratoria voor Kerst, Pasen en Pinksteren, ‘Als een appelbloesem in de winter’, ‘Als de graankorrel sterft’ en ‘Aanwezig’, kreeg ze naamsbekendheid

Ze zegt over dit oratorium ondermeer: “Rode draad is het bijbelverhaal dat steeds in (korte) gedeelten in een moderne vertaling wordt gelezen en het geheel van teksten en liederen bij elkaar houdt. De vertolking geschiedt door een spreekstem, een manier om rust in het geheel  te krijgen. Bij een klassiek oratorium zou dit een recitatief zijn. Daaromheen zijn de teksten  en liederen gegroepeerd. De teksten zijn bedoeld als reflectie op het vertelde, maar vooral ook als actualisering: wat betekenen die teksten nú? Soms heb ik gegevens uit de voorchristelijke tijd gebruikt, bijvoorbeeld de terugkeer van het licht vieren. De titel is ontleend aan gebruik om op 6 december een tak van de appelboom in huis te zetten, zodat die met kerst zou bloeien: een symbool van eeuwig leven, van vernieuwing en verjonging en leven in de ‘dode’ tijd van het jaar.

APPELBLOESEM
Appelbloesem
‘Als appelbloesem in de winter’ is de eerste van het drietal oratoria die geschreven werden door Marijke de Bruijne en op muziek gezet door Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen. Ze zijn een vervolg op elkaar. De ‘appelbloesem in de winter’ komt ook in het  pinksteroratorium terug. Met Kerst haalde men een tak van een appel- of kersenboom in huis en die werd in bloei getrokken: teken dat het leven na alle duisternis terug zou komen. Symbool voor de hoop op en de belofte van hernieuwde groei in de lente. Symbool van hoop die niet sterft, van licht dat terugkomt, hoop die we ook tegenkomen in hun paasoratorium.

DE COMPONISTEN
Anneke van der HeideDe muziek voor het oratorium ‘Water en Vuur’ is geschreven door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. De componisten zijn verbonden aan de Pepergasthuiskerk en het Pepergasthuiskoor in Groningen. Ze maken niet alleen muziek, maar ze zijn ook cantor en muzikaal begeleider van dit koor. Het Pepergasthuis is de thuisbasis van de OVG, de Oecumenische Vieringen Groningen, een open en levendige geloofsgemeenschap in de binnenstad van Groningen. Elke zondag is er een viering waarin veel ruimte is voor nieuwe liturgische vormen.

Bekendheid verwierven de componisten met name door hun oratoria met teksten van Marijke de Bruijne. Daarnaast hebben ze ook veel ‘losse’ liederen op muziek gezet, zoals teksten van Herman Verbeek, Margriet Poortstra en Michael Steehouder. Ze schrijven oBruggen,-Chris-van-02ver het algemeen melodieuze muziek, die niet moeilijk in te studeren is. Dat komt mede omdat ze gericht zijn op de praktische uitvoerbaarheid in een viering, waarbij ook de gemeente een rol kan spelen

Veel van hun muziek verscheen ook op cd, zoals: “Als appelbloesem in de winter”, een kerstoratorium; “Als de graankorrel sterft”, een oratorium voor de 40 dagen tijd; “Aanwezig”, een oratorium voor Pinksteren; “Op wie wij wachten’. De meeste van hun cd’s en koorboeken zijn verkrijgbaar bij uitgeverij Narratio.

We hebben van dit project helaas geen geluidsopnames, noch foto’s. Om u toch een indruk te geven van de muziek hieronder een paar video’s van het koor van de kerk uit Gerkesklooster-Stroobos.